ఫ్రెండ్‌షిప్‌ డే అలా మొదలైంది..

ఏ బంధానికైనా స్నేహబంధమే పునాది. దానికి ఎల్లలు ఉండవు. ఎల్లలు లేని స్నేహానికి గుర్తుగా ఒక రోజుని పాటించే సంస్కృతి ఈనాటిది కాదు. అయితే ఒక్కో దేశం ఒక్కో రోజు జరుపుకోవడం విశేషం. నిజానికి…

View More ఫ్రెండ్‌షిప్‌ డే అలా మొదలైంది..