పుస్తకాలు దానం చేద్దాం!!! విద్యార్థులకు చేయూతనిద్దాం!!!

పుస్తకాలు దానం చేద్దాం!!! విద్యార్థులకు చేయూతనిద్దాం!!! యూత్ ఫర్ స్వచ్ఛ్ దుగ్గొండి డొనేట్ కార్ట్ సంస్థ వారి సహకారంతో ఆన్లైన్ ద్వారా నోట్ బుక్స్ డొనేషన్ కార్యక్రమం చేపట్టడం జరిగింది.. డొనేట్ చేయటానికి ఇక్కడ…

View More పుస్తకాలు దానం చేద్దాం!!! విద్యార్థులకు చేయూతనిద్దాం!!!